Dødsannonser

På våre nettsider vil du til enhver tid finne dødsannonser fra vårt distrikt.

Det er også mulighet for direkte å bestille blomster til ønsket båre, ved å følge link og bestillingsskjema.

Begravelsesbyrået Tore E. Nilsen

Borger Ødegård

Født 27.10.1927
Død 03.11.2018

Asbjørn Andreassen

Født 14.07.1927
Død 05.11.2018

Per Roald Solie

Født 26.12.1926
Død 10.11.2018

Ole Johan Minge

Født 23.01.1927
Død 09.11.2018

Arne Eivind Leiner

Født 22.07.1938
Død 28.10.2018

Tommy Spydevold

Født 28.03.1958
Død 29.10.2018

Steinar Wiggo Bodal

Født 07.02.1944
Død 06.11.2018

Synnøve Johannessen

Født 30.10.1934
Død 04.11.2018

Ruth Ellingsen

Født 02.08.1936
Død 04.11.2018

Jan Henrik Simensen

Født 28.02.1946
Død 03.11.2018

Rakel Helgesen

Født 18.07.1931
Død 02.11.2018

Gunnar Villy Fredriksen

Født 27.03.1943
Død 30.10.2018
Kontakt Oss
x