Personvern

Personvernerklæring for
Begravelsesbyrået Tore E. Nilsen AS

Behandlingsansvarlig

Daglig leder Jarle Nilsen er på vegne av Begravelsesbyrået Tore E. Nilsen AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. Personopplysningene vi mottar er nødvendige for oppfylle avtalen mellom kunde og begravelsesbyrå.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder; navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, slektskapsforhold og personnummer. I noen tilfeller lagres også siste ligning. På den avdøde lagrer vi fullt navn, adresse, sivilstand, statsborgerskap, fødested, personnummer og tilhørighet til trossamfunn. I noen tilfeller lagres også siste ligning. Opplysninger om avdøde omfattes ikke av loven om behandling av personopplysninger. Vi lagrer også fullt navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, personnummer og slektskapsforhold på arvinger etter en avdød. Vi lagrer også navn, religionstilhørighet og egne ønsker for egen gravferd på personer som kommer til oss for å planlegge sin egen gravferd.
Personvernlovgivningen er ikke gjeldende for døde personer.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Opplysningene vedrørende den avdøde behandles for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg/dere som kunde og det offentlige.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle oppdragsavtalen vi har med kunden. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel  6 (b). 

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp av våre tjenester. Hvis du har avgitt personopplysningene på våre nettsider i forbindelse med din henvendelse til oss, blir også de lagret.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det eller det kreves for å få gjennomført oppdraget.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din henvendelse lagres hos oss i maksimum 12 måneder. Opplysninger om avdøde lagres i vårt passive register i utgangspunktet «for alltid».  I noen tilfeller hvor kunden ønsker at vi skal lagre alle opplysninger vi har mottatt, gjøres dette mot at det er en skriftlig avtale mellom kunden og begravelsesbyrået.  Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil lagres i inntil 5 år i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.  Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud

Vi har drøftet om vår bedrift faller inn under kravet om å ha et personvernombud. Vi har kommet frem til at vi ikke trenger det med tanke på at vi har vurdert det slik at vi ikke behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger i stor skala.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. I tillegg slettes personopplysninger når vi ikke lenger har et behov for å ha de tilgjengelige hos oss.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

post@toreenilsen.no

Begravelsesbyrået Tore E. Nilsen AS

Statsminister Torps vei 15

1738 Borgenhaugen

Kontakt Oss
x