Dødsannonser

På våre nettsider vil du til enhver tid finne dødsannonser fra vårt distrikt.

Det er også mulighet for direkte å bestille blomster til ønsket båre, ved å følge link og bestillingsskjema.

Begravelsesbyrået Tore E. Nilsen

Reidar Jørgensen

Født 11.01.1931
Død 26.07.2019

Ole Johnny Østby

Født 14.01.1958
Død 28.07.2019

Rolf Willy Beck

Født 29.03.1941
Død 26.07.2019

Arne Øvergård Grindal

Født 18.04.1931
Død 24.07.2019

Leif Henry Johannessen

Født 17.04.1926
Død 23.07.2019

Haldis Margareth Samuelsen

Født 21.09.1924
Død 19.07.2019

Rolf Hansen

Født 16.05.1952
Død 23.07.2019

Tor Tjæran Pettersen

Født 06.01.1949
Død 19.07.2019

Odd Hassel

Født 03.03.1935
Død 20.07.2019

Olav Andreas Nilsen

Født 08.06.1932
Død 20.07.2019

Lene Martine Olseng

Født 24.04.1929
Død 18.07.2019

Martha Hval

Født 07.09.1929
Død 16.07.2019
Kontakt Oss
x