Dødsannonser

En dødsannonse er en kunngjøring og en bekreftelse fra de etterlatte om at døden har funnet sted.

Det kan være viktig å få gjort dødsfallet kjent for familie, venner etc., og dette gjøres tradisjonelt gjennom en dødsannonse.

Den kan rykkes inn så snart tid og sted for seremonien er fastsatt.

Av forskjellige grunner kan man imidlertid velge ikke å annonsere dødsfallet før etter at seremonien har funnet sted.

Vi sier da gjerne at gravferden gjennomføres i stillhet. Det finnes ei heller påbud om at et dødsfall må averteres.

Når det er sagt anbefaler som oftest fagpersonell forhåndsannonsering og åpen seremoni. Erfaring viser at deltagelse fra personer utenfor den nærmeste kretsen er til hjelp gjennom
sorgen. Det som kan oppfattes som en belastning i øyeblikket, kan siden føles som trøst.
Husk også på at det kan finnes mennesker utenfor familien og den nærmeste kretsen som trenger å ta farvel.

Vi kan veilede i utforming av dødsannonsen, innhente pris og bestille plass i valgte aviser.

Vi produserer også dødsannonser til landets fleste aviser, slik at du som pårørende vil få mulighet til korrekturlesing og godkjenning av annonsen før publisering.

Bla gjerne i vår informasjonsbrosjyre

Kontakt Oss
x